aduuh,

˙nɯuɐʞɹɐʇuɐlǝuǝɯ ıʇɐɥ pnsʞɐɯ uɐʞnq `ɐʎ ɟɐɐɯ ˙ƃolq ıp ıƃɐl uɐƃuıʇsod ɐpɐ ɯnlǝq ƃuɐɹɐʞǝs ɐƃƃuıɥ `ʞooqǝɔɐɟ ɐʞnq uɐƃuıɹǝsǝʞ ɐuǝɹɐʞ `ƃuıʇsod ɐqoɔuǝɯ

Iklan